Suomen hiilinielu valtakirja ja sopimusehdot

Valtakirja

Tekemällä sijoituksen antamillani henkilötiedoilla valtuutan Suomen hiilinielu yhteismetsän toimitsijan, Petri Luukkosen, hetu: 120168-017M, ostamaan puolestani Suomen hiilinielu yhteismetsän asiakasvaratilille , FI60 5741 4020 1178 47 sijoittamallani summalla osan tai kokonaisuuden harkitsemastaan metsätilasta, sekä suorittamaan siitä varainsiirtoveron sekä muut omalta kohdaltani sovitusti kaupasta aiheutuneet kulut.

Valtuutan hänet hakemaan ostettavalle kiinteistölle lainhuudatuksen, sekä liittämään tilan Suomen hiilinielu yhteismetsään, jonka rekisterinumero on 777-874-7-1 ja ilmoittamaan minulle metsäkiinteistöomistustani vastaavan osuusluvun yhteismetsään.

Mikäli aiottu kiinteistökauppa ei toteudu 12 kuukauden sisällä tämän valtakirjan allekirjoituspäivämäärästä, on Suomen hiilinielu yhteismetsä velvollinen palauttamaan asiakasvaratilille siirtämäni summan kokonaisuudessaan.

Sopimusehdot

SIJOITTAMINEN SUOMEN HIILINIELU YHTEISMETSÄÄN

Suomalaisten metsänomistajien suhtautuminen metsiinsä on muuttunut. Taloudellisen näkökulman lisäksi yhä enemmän arvostetaan monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä, maisema-arvoa ja ilmastonäkökulmaa. Jatkuvan kasvatuksen menetelmällä metsiä hoidettaessa kaikkia näitä näkökulmia voidaan huomioida paremmin kuin nykyisin yleisessä tehometsätaloudessa toteutettavalla tasaikäiskasvatuksella. Mikäli lähivuosina maassamme toteutetaan hiilipörssi hiilinielujen kauppapaikkana, puoltaa se entisestään jo muutoinkin järkevää valintaa jatkuvan kasvatuksen vaihtoehdosta.

Tässä tarkoituksessa on perustettu Suomen hiilinielu yhteismetsä. Se on avoin yhteismetsä, johon metsänomistaja voi haluamallaan metsäkiinteistöllä liittyä. Metsätila arvioidaan, sille annetaan osuusluku yhteismetsään ja osakas saa vuosittaisen verottoman osuusmaksun yhteismetsän tuotosta. Suomen hiilinielu yhteismetsään otetaan mukaan uusia metsätiloja.

Sijoittaminen:

Voit sijoittaa joko pienemmällä summalla tai merkittävämmin tahtosi ja kykysi mukaan. Sijoitettavasta summasta 90 % käytetään metsäkiinteistön ostoon, 10 % menee kuluihin ja mm. varainsiirtoveroon, joka on 4 % kauppasummasta. Siirretyt sijoituspanokset ohjautuvat asiakasvaratilille, josta niitä käytetään metsätila-kauppoihin saapumisjärjestyksessä. Mikäli metsätilakauppaa ei saada toteutettua 12 kuukauden aikana, Suomen hiilinielu yhteismetsä on velvollinen palauttamaan kokonaisuudessaan (100 %) sijoitetun summan.

Suomen hiilinielu yhteismetsä toteuttaa metsätila-kaupan valtakirjalla, joka sinun tulee hyväksyä. Toteutuneen kaupan jälkeen tila lainhuudatetaan ja liitetään yhteismetsään. Suomen hiilinielu yhteismetsä huolehtii kaikista toimenpiteistä ja ilmoittaa sinulle hankitun metsäkiinteistön nimen ja sijainnin, sekä muut tiedot. Saat sijoitussummaasi vastaavan osuusluvun Suomen hiilinielu yhteismetsään ja sinulle tilitetään yhteismetsän vuotuinen, osuuttasi vastaava osuusmaksu verottomana tilillesi. Pienin mahdollinen sijoitussumma on 0,084 osuutta ( 250 € ). Tällä hetkellä yhteismetsämme 1 osuuden arvo on 2973 €.

Kenelle tämä sopii?

Metsänomistajalle ja sijoittajalle, jolle tärkeää ei ole pelkästään metsän taloudellinen tuotto. Vuotuinen metsätalouden tuotto on asetettu matalalle 1 % tasolle. Suomen hiilinielu yhteismetsässä halutaan näin arvostaa myös muita metsän arvoja siten, että tuottotavoite metsätalouden osalta asetetaan maltilliseksi. Siten korostetaan monimuotoisuutta, ilmastovaikutusta ja virkistyskäyttöä – tällä linjauksella voidaan aidosti huomioida metsäluonnon arvoja monipuolisemmin. Yhteismetsälain mukaisesti toimitus yhteismetsään liittymisestä on ilmainen, mikäli esimerkiksi rajankäyntejä ei tarvita. Myös verotus on yhteismetsässä 2-6 % edullisempi, kuin yksityishenkilön omistamassa metsätilassa.

Miten metsää hoidetaan?

Metsiä hoidetaan ja hyödynnetään myös puun tuotannon osalta ja mm. ensiharvennuksia tehdään, jotta metsien riukuuntuminen vältetään. Pienaukkoja ( max. 0,3 ha ) voidaan harkitusti myös tehdä, mutta laajempia aukkohakkuita, voimakasta maanpinnan muokkausta ja ojituksia ei tehdä ollenkaan. Uudistaminen tapahtuu pääsääntöisesti luonnonmukaisesti. Jatkuvapeitteisenä metsänä mm. riistan elinolosuhteet säilyvät hyvinä. Tasaikäisrakenteisesti aiemmin hoidettua metsää hoidetaan jatkuvan kasvatuksen menetelmän mukaisesti siten, että peitteisyys ja monimuotoisuus alkaa toteutumaan metsässä.

Scroll to top